Beëindigen van DBC-bekostigingssystematiek jeugd-GGZ en JW321 per 1 januari 2018

21 december 2017

Houdt u er rekening mee dat per 1 januari 2018 de DBC-bekostigingssystematiek jeugd-GGZ en JW321 wordt beëindigd?

 

Over de beëindiging van JW321 en DBC-bekostiging voor jeugd-GGZ schrijft iStandaarden het volgende:

"Gemeenten kunnen vanaf 2018 geen specialistische jeugd-ggz meer contracteren en bekostigen met behulp van de DBC-systematiek. Daarom moeten gemeenten en aanbieders het berichtenverkeer voor jeugd-ggz aanpassen, met name het toewijzing- en facturatieproces. De beëindiging van de DBC-systematiek betekent dat het JW321-bericht vanaf 1 januari 2018 niet meer wordt gebruikt voor declaraties. Vanaf die datum wordt het facturatiebericht uit iJw – de JW303 – voor de maandelijkse declaratie gebruikt.

Protocol
Voor de beëindiging van de DBC-systematiek en het JW321-bericht is een protocol opgesteld. Het geeft aanbieders, gemeenten en softwareleveranciers informatie over het gebruik van het berichtenverkeer richting en in de nieuwe situatie.

Handreiking bekostiging
Behalve het protocol voor het berichtenverkeer is ook een handreiking over bekostiging beschikbaar. Meer informatie en het document zelf vindt u in het nieuwsbericht op de website van i-Sociaal Domein.

Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen over het protocol en het gebruik van het berichtenverkeer kunt u terecht bij de Servicedesk van iStandaarden via
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48."

(bron: iStandaarden.nl)

De genoemde documenten zijn hier te vinden:

Meer weten?

Neem contact met ons op.