Handmatig het antwoord van de gemeente op een declaratie verwerken

10 augustus 2017

Wanneer u een declaratie wilt maken over een periode waarover u al eerder een declaratie heeft gedaan, is het nodig om eerst het antwoordbericht van de gemeente in te lezen. De eerste stap is dus altijd om bij de gemeente te vragen om een antwoordbericht. Gebleken is echter dat gemeentes hier niet altijd in kunnen voorzien. Ook kan het voorkomen dat gemeentes wel een antwoordbericht sturen maar dat er verschil van interpretatie bestaat over de betekenis van een specifieke retourcode. Voor deze uitzonderingssituaties biedt OctoQ nu de oplossing.

Vanaf nu is het mogelijk in Wmo/Jw Office om (in uitzonderingssituaties!) zelf handmatig het antwoord van de gemeente op een declaratie te registreren. Het gaat daarbij om de volgende situaties:

  • Volledig afkeuren: Met deze optie keurt u de gehele declaratie af. Gebruik deze optie alleen als u de declaratie over een bepaalde periode opnieuw wilt doen, maar er geen antwoordbericht vanuit de gemeente mogelijk is.
  • Volledig goedkeuren: Met deze optie keurt u de gehele declaratie goed. Gebruik deze optie alleen als de gemeente expliciet en aantoonbaar heeft aangegeven dat de declaratie volledig goedgekeurd is, maar er geen antwoordbericht vanuit de gemeente mogelijk is.
  • Antwoorden op prestaties individueel bewerken: Soms is het nodig om op prestatieniveau een afkeuring om te zetten naar een goedkeuring. Deze situatie treedt alleen op bij retourcodes waarbij verschillende gemeentes verschillende betekenissen geven aan dezelfde retourcode. Bijvoorbeeld bij retourcode 0200 ("geen commentaar"). Sommige gemeentes zien dit als "goedgekeurd" en andere als "afgekeurd". De standaard dicteert dat, indien het antwoordbericht afkomstig is van de gemeente, goedgekeurde prestatierecords niet retour gestuurd worden. Het retour sturen van prestaties kan daarmee opgevat worden als impliciete afkeur (waarbij de retourcode "geen commentaar" enkel aangeeft dat op de reden van afkeur niet wordt ingegaan). Gebleken is echter dat sommige gemeentes de code 0200 hanteren om aan te geven dat een prestatie is goedgekeurd, hoewel bij het goedkeuren van de prestaties deze dus niet in het retourbericht zouden mogen voorkomen. Navraag levert op dat niet alleen gemeentes van inzicht verschillen over wat retourcode 0200 betekent, maar dat ook Vecozo en iStandaarden onderling verschillen van inzicht of retourcode 0200 in deze situatie ge├»nterpreteerd moet worden goedkeur of afkeur. In OctoQ is het daarom vanaf nu mogelijk om in bovenstaande situatie -en alleen als de gemeente dat┬á expliciet en aantoonbaar heeft aangegeven-, het antwoord op individuele prestaties te bewerken.

Meer weten?

Neem contact met ons op.