Herstel en extra stroomlijning facturatie FZ303 door Justitie

9 maart 2018

Justitie heeft per 7 maart jl. de software voor FZ303-facturatie volledig hersteld, en daarnaast extra verbeteringen doorgevoerd om het facturatieproces te stroomlijnen.

Het herstel heeft betrekking op eis die medio 2017 werd gesteld dat "Creditregels en verbeterde debetregels separaat van elkaar aangeboden moeten worden". Deze eis bleek in strijd met de standaard, en daarom heeft Justitie deze eis teruggedraaid. Voor ZZP's was het per november 2017 bij Justitie al weer mogelijk om debet-en creditregels tezamen in een FZ303-bericht aan te leveren. Voor BG's waren de technische implicaties van het terugdraaien van de eis wat complexer en duurde het langer om de software te herstellen. Dit laatste is nu ook hersteld middels de release van 7 maart jl. van het Factuur Controle Systeem van Justitie: "Hierin is ook de wijziging opgenomen die het mogelijk maakt om ook Extramurale Parameters in één en dezelfde factuur te crediteren en hernieuwd te debiteren. Hiermee is functionaliteit zoals door VEKTIS beschreven voor de FZ303 weer volledig hersteld. (...) Alle facturen die vanaf dat moment (7 maart 2018 12:00 uur, red.) worden aangeboden, worden volgens de herstelde methodiek behandeld."

Daarnaast laat Justitie weten het proces nog verder te stroomlijnen: "Tevens zullen in de nieuwe versie (van het  Factuur Controle Systeem, red.) facturen die geen afkeur of signalen bevatten, automatisch worden verwerkt. In de praktijk zal dit betekenen dit dat het uitbetalingsbericht soms reeds binnen enkele minuten naar Vecozo kan worden verzonden. Hiermee hopen wij het declaratieproces verder te stroomlijnen."

Meer weten?

Neem contact met ons op.