Nieuw DBC-pakket

14 februari 2017

Vanwege de ondersteuning van Jeugdwet-DBCs's  worden de codelijsten, beslisboom en kenmerkende factoren nu in OctoQ gebaseerd op het DBC-pakket van de VNG in plaats van dat van de NZA, aangezien laatstgenoemde geen ondersteuning voor Jeugdwet-DBCs biedt.