Nieuws

Updates en nieuwe releases

Klaar voor iWlz 2.0.1

5 november 2018

Vanaf 1 januari 2019 geldt versie 2.0.1 van het iWlz-protocol. Wlz Office is daarom uitgebreid met ondersteuning voor deze nieuwe versie. OctoQ schakelt op 1 januari 2019 automatisch over van versie 2.0 naar versie 2.0.1, u hoeft hiervoor niets te doen.

lees verder

Bloqnote: tweestapsverificatie en meer!

23 oktober 2018

Het inloggen in Bloqnote is uitgebreid met een aantal praktische, nuttige en veilige opties, waaronder tweestapsverificatie!

lees verder

Importeren zip

27 augustus 2018

Het is nu mogelijk om voor Wmo/Jw Office, Fz Office en Wlz Office berichten (van Vecozo) in zip-bestanden te importeren. U hoeft deze bestanden vanaf nu dus niet meer eerst uit te pakken.


Snelboeker

13 augustus 2018

Vanaf nu is de Snelboeker beschikbaar! 

lees verder

Wmo/Jw-toewijzingen raadpleegbaar in zorgdossier

17 juli 2018

U kunt vanaf nu Wmo/Jw-toewijzingen raadplegen in het zorgdossier. U krijgt daar een overzicht van alle Wmo/Jw-toewijzingen voor de leden van het betreffende cliëntsysteem. Dit is onder andere handig als de begeleider wil weten of er een nieuwe toewijzing/herindicatie aangevraagd moet worden.


Uw privacy als klant van OctoQ B.V.

24 mei 2018

OctoQ vindt uw privacy heel belangrijk. Wilt u weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Lees dan onze Privacyverklaring.


Handmatige Wlz-prestaties

7 mei 2018

Het is nu mogelijk om zelf Wlz-prestaties in te voeren in Wlz Office van OctoQ. Deze kunt u naast (of in plaats van) automatisch aangemaakte prestaties declareren als onderdeel van de AW319-declaratie voor de Wlz.


AW319-berichten soms ten onrechte afgekeurd door zorgkantoor

23 april 2018

Bij een aantal zorgkantoren werden AW319-berichten die na 1 april 2018 zijn ingediend, ten onechte afgekeurd. De zorgkantoren gaan dit herstellen.

lees verder

Nieuwe standaarden automatisch per 1 april actief in OctoQ

26 maart 2018

Op 1 april gaan de iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 in. Deze standaarden zitten in versie 1.83 van OctoQ.

lees verder

Groene Vink!

15 maart 2018

OctoQ heeft de Groene Vink behaald voor de iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2. De Groene Vink wordt uitgereikt door het Zorginstituut Nederland en is een erkenning dat de software aan de eisen voor het berichtenverkeer voldoet.


Herstel en extra stroomlijning facturatie FZ303 door Justitie

9 maart 2018

Justitie heeft per 7 maart jl. de software voor FZ303-facturatie volledig hersteld, en daarnaast extra verbeteringen doorgevoerd om het facturatieproces te stroomlijnen.

lees verder

Bereid u voor op iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 per 1 april 2018

14 februari 2018

Per 1 april 2018 wijzigen zowel de iWlz als de iWmo en de iJw. Het is belangrijk dat u hier goed op bent voorbereid.

lees verder

Updates voor 2018

8 januari 2018

De updates voor DBC's en Wlz zijn vanaf 21-12-2017 in OctoQ beschikbaar.

lees verder

Beëindigen van DBC-bekostigingssystematiek jeugd-GGZ en JW321 per 1 januari 2018

21 december 2017

Houdt u er rekening mee dat per 1 januari 2018 de DBC-bekostigingssystematiek jeugd-GGZ en JW321 wordt beëindigd?

 

lees verder

Tijd schrijven op stuks- en eurobudgetten

4 december 2017

Wanneer zorg toegekend is in stuks en euro's heeft u niet -zoals bij tijdsbudgetten- zicht op hoeveel tijd aan de betreffende zorg is besteed. Toch kan het wenselijk zijn om ook voor stuks- en eurobudgetten in kaart te brengen hoeveel tijd u gespendeerd heeft. Vanaf nu wordt het daarom mogelijk in OctoQ om bestede tijd te registreren op stuks- en eurobudgetten door middel van parallelle tijdregistratiebudgetten. Dan kunt u bovendien, als de gemeente dit wil, tijd aan het CAK aanleveren voor zorg die toegekend is in stuks of euro's.

lees verder

Uitspraak over separate debet- en creditregels bij FZ303-berichten

6 november 2017

Met betrekking tot het FZ303-FZ304-berichtenverkeer heeft Justitie enkele maanden geleden de volgende eis gesteld: "Creditregels en verbeterde debetregels moeten separaat van elkaar aangeboden worden". Deze eis bleek in strijd met de standaard, en inmiddels heeft Justitie aangegeven dat zij deze eis gaan terugdraaien.

lees verder

Meekijk-spreekuur

24 oktober 2017

Vragen en problemen zijn vaak sneller op te lossen als we samen met u via een "meekijk-sessie-op-afstand" naar het probleem kunnen kijken. Vaak is de vraag dan al binnen een paar minuten beantwoord, en bij ingewikkelder kwesties wordt het voor ons eerder duidelijk waar precies de schoen wringt en wat er eventueel verder onderzocht moet worden. We houden daarom vanaf nu een gratis wekelijks meekijk-spreekuur.

lees verder

Nieuwe OctoQ-releasefrequentie

26 september 2017

Nieuwe functionaliteit die "klaar-voor-gebruik" is wordt voortaan eerder beschikbaar, doordat de OctoQ-releases vanaf nu doorgaans elke twee weken zullen plaatsvinden. En omdat de ontwikkeltijd tussen de releases korter wordt, is de hoeveelheid veranderingen per release bovendien overzichtelijker.


Nog meer opties bij het automatisch boeken van stuks en euro's

1 september 2017

 

Het is nu mogelijk om bij de opties voor het het automatisch boeken van stuks en euro's ervoor te kiezen om de prestatieperiode van stuks gelijk te laten lopen met declaratieperioden.

 


Handmatig het antwoord van de gemeente op een declaratie verwerken

10 augustus 2017

Wanneer u een declaratie wilt maken over een periode waarover u al eerder een declaratie heeft gedaan, is het nodig om eerst het antwoordbericht van de gemeente in te lezen. De eerste stap is dus altijd om bij de gemeente te vragen om een antwoordbericht. Gebleken is echter dat gemeentes hier niet altijd in kunnen voorzien. Ook kan het voorkomen dat gemeentes wel een antwoordbericht sturen maar dat er verschil van interpretatie bestaat over de betekenis van een specifieke retourcode. Voor deze uitzonderingssituaties biedt OctoQ nu de oplossing.

lees verder

Probleem bij Vecozo: Exportbestanden Wmo/Jw in ZIP

6 juli 2017

Vlak na de invoering van de Wmo/Jw 2.1 bleek dat het inlezen van bestanden bij Vecozo problemen opleverde. De oorzaak van het probleem werd gevonden in het feit dat Vecozo -buiten het iWmo/iJw-protocol om- alleen nog Wmo/Jw-berichten in zip-formaat accepteerde. Op 19 juni j.l. hebben wij daarom versie 1.70.1 van OctoQ uitgebracht, waarin OctoQ Wmo/Jw-exportbestanden automatisch in een zip zet.

lees verder

Wmo/Jw 2.1 XML

6 juni 2017

OctoQ is gereed gemaakt voor de overgang naar Wmo/Jw 2.1.  Vanaf versie 1.70 exporteert OctoQ de iWmo- en iJw-berichten (302, 303, 305, 307 en 315) alleen nog in XML-formaat, en kunt u alleen iWmo- en iJw-berichten importeren (301, 304, 306, 308 en 316) die ook in XML-formaat zijn.


Verzoek om toewijzing

6 juni 2017

De berichten "Verzoek om toewijzing" (WMO/JW315, ook bekend als "VOT"), plus het Antwoordbericht op het verzoek om toewijzing (WMO/JW316) zijn, inclusief bijpassende schermen, aan Wmo/Jw Office toegevoegd.


Groene Vink Wmo/Jw 2.1

29 mei 2017

OctoQ heeft de Groene Vink voor Wmo/Jw 2.1!


Verslagen automatisch vullen met informatie uit formulieren

5 april 2017

Het is nu mogelijk om (een deel van) de tekst op verslagen, brieven, e-mails en notities automatisch te laten invullen met gegevens die eerder op formulieren zijn ingevuld. Door sjabloonvelden in te stellen "valt" de gewenste informatie door in het verslag.

lees verder

Opties bij automatisch boeken stuks en euro's

14 maart 2017

Het automatisch boeken voor stuks- en eurobudgetten in OctoQ is aanzienlijk uitgebreid: Het gemak van automatische boekingen wordt nu gecombineerd met de flexibiliteit om afwijkende en specifieke wensen per stuks- en eurobudget in te stellen.

lees verder

Aankondiging iJw/iWmo 2.1 en Verzoek om toewijzing ("VOT")

13 maart 2017

Medio juni worden de nieuwe releases van iWmo 2.1 en iJw 2.1 van kracht. Vanaf dat moment kunnen alleen berichten worden uitgewisseld volgens deze nieuwe standaard. Omdat deze nieuwe standaard in XML-formaat is, en de huidige standaard in EI-formaat is, zullen in OctoQ 16 verschillende berichten (WMO301 t/m WMO308 en JW301 t/m JW308) worden omgezet. Naast het omzetten van de bestaande berichten, zullen bovendien de berichten "Verzoek om toewijzing", plus het "Antwoordbericht op het verzoek om toewijzing" (JW315/JW316 en WMO315/WMO316), inclusief bijpassende schermen aan OctoQ worden toegevoegd.


Nieuw DBC-pakket

14 februari 2017

Vanwege de ondersteuning van Jeugdwet-DBCs's  worden de codelijsten, beslisboom en kenmerkende factoren nu in OctoQ gebaseerd op het DBC-pakket van de VNG in plaats van dat van de NZA, aangezien laatstgenoemde geen ondersteuning voor Jeugdwet-DBCs biedt. 


JW321 beschikbaar

27 januari 2017

Sommige gemeentes willen voor de declaratie van Jeugd-GGZ gebruik maken van JW321- en JW322-berichten. Vanaf nu biedt OctoQ dan ook de mogelijkheid om met dit berichtenverkeer te werken.


Nieuwe standaarden per januari 2017

2 januari 2017

Per 1 januari is een aantal financiële standaarden en codelijsten gewijzigd. Voor de Wlz geldt dat het berichtenverkeer met de zorgkantoren nu plaatsvindt middels het iWlz 1.2-protocol. Ook voor DBC's en Wmo vinden wijzigingen plaats per 1 januari. OctoQ is vanaf eind december 2016 (versie 1.65) toegerust met alle benodigde aanpassingen.

lees verder