Nieuws

Updates en nieuwe releases

Verslagen automatisch vullen met informatie uit formulieren

5 april 2017

Het is nu mogelijk om (een deel van) de tekst op verslagen, brieven, e-mails en notities automatisch te laten invullen met gegevens die eerder op formulieren zijn ingevuld. Door sjabloonvelden in te stellen "valt" de gewenste informatie door in het verslag.

lees verder

Opties bij automatisch boeken stuks en euro's

14 maart 2017

Het automatisch boeken voor stuks- en eurobudgetten in OctoQ is aanzienlijk uitgebreid: Het gemak van automatische boekingen wordt nu gecombineerd met de flexibiliteit om afwijkende en specifieke wensen per stuks- en eurobudget in te stellen.

lees verder

Aankondiging iJw/iWmo 2.1 en Verzoek om toewijzing ("VOT")

13 maart 2017

Medio juni worden de nieuwe releases van iWmo 2.1 en iJw 2.1 van kracht. Vanaf dat moment kunnen alleen berichten worden uitgewisseld volgens deze nieuwe standaard. Omdat deze nieuwe standaard in XML-formaat is, en de huidige standaard in EI-formaat is, zullen in OctoQ 16 verschillende berichten (WMO301 t/m WMO308 en JW301 t/m JW308) worden omgezet. Naast het omzetten van de bestaande berichten, zullen bovendien de berichten "Verzoek om toewijzing", plus het "Antwoordbericht op het verzoek om toewijzing" (JW315/JW316 en WMO315/WMO316), inclusief bijpassende schermen aan OctoQ worden toegevoegd.


Nieuw DBC-pakket

14 februari 2017

Vanwege de ondersteuning van Jeugdwet-DBCs's  worden de codelijsten, beslisboom en kenmerkende factoren nu in OctoQ gebaseerd op het DBC-pakket van de VNG in plaats van dat van de NZA, aangezien laatstgenoemde geen ondersteuning voor Jeugdwet-DBCs biedt. 


JW321 beschikbaar

27 januari 2017

Sommige gemeentes willen voor de declaratie van Jeugd-GGZ gebruik maken van JW321- en JW322-berichten. Vanaf nu biedt OctoQ dan ook de mogelijkheid om met dit berichtenverkeer te werken.


Nieuwe standaarden per januari 2017

2 januari 2017

Per 1 januari is een aantal financiële standaarden en codelijsten gewijzigd. Voor de Wlz geldt dat het berichtenverkeer met de zorgkantoren nu plaatsvindt middels het iWlz 1.2-protocol. Ook voor DBC's en Wmo vinden wijzigingen plaats per 1 januari. OctoQ is vanaf eind december 2016 (versie 1.65) toegerust met alle benodigde aanpassingen.

lees verder

Fijne feestdagen!

23 december 2016

Het OctoQ-team wenst iedereen fijne feestdagen en een prachtig 2017 toe!

kerst logo 4

 


Nieuw: CAK Office!

8 september 2016

Het maken van CAK-aanleveringen doet u voortaan in CAK Office. Deze nieuwe module maakt het mogelijk om uw CAK-aanleveringen volledig op maat te maken.

lees verder

Uitbreiding Wmo-CAK-koppeltabel

1 augustus 2016

Vanaf  maandag 1 augustus is versie 1.60 van OctoQ beschikbaar. De belangrijkste verandering deze maand is de mogelijkheid om ingangsdata toe te voegen in de Wmo-CAK-koppeltabel. Daarnaast zijn er diverse verbeteringen in de takenfunctionaliteit doorgevoerd.


Verbeteringen bij declareren Wmo/Jw

6 juni 2016

Vanaf nu kunt u kiezen welke prestaties voor Wmo/Jw u wilt declareren/factureren in OctoQ. 

lees verder

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg

23 mei 2016

OctoQ heeft een nieuwe financiële module: FZ Office. Deze Office is gemaakt voor de declaratie van ZZP en extramurale parameters in de forensische zorg. Met FZ Office kunt u FZ303-berichten maken, en FZ304-berichten importeren.


Facturatie Wmo en Jw

10 maart 2016

Naast de declaratievariant ondersteunt OctoQ vanaf nu ook de facturatievariant van het 303-bericht, voor zowel iWmo als iJw. Daarnaast is de "bevroren" verwijsindex met gemeentespecifieke productcodes uit 2015 nu integraal opgenomen in OctoQ, èn is het mogelijk om zelf nieuwe gemeentespecifieke producten toe te voegen.


Uitreiking Groene Vink

26 februari 2016

Op 25 februari  heeft Zorginstituut Nederland de Groene Vinken voor iWlz, iWmo en iJw overhandigd aan softwareleveranciers van zorgaanbieders en gemeenten. Ook wij waren hierbij.

lees verder

NoorderBaanBattle van start met Bloqnote

15 februari 2016

Bij NoorderBaanBattle vormen starters op de arbeidsmarkt samen met andere werkzoekenden teams waarin kennis, ervaring en contacten met elkaar worden gedeeld. En met succes! NoorderBaanBattle boekt mooie resultaten. Sinds kort maakt NoorderBaanBattle gebruik van het Bloqnote-platform.

Ook geïnteresseerd? Lees hier meer over NoorderBaanBattle.


Terwille lanceert Bloqnote-app voor veilig anoniem chatten

18 januari 2016

Op donderdag 14 januari 2016 is bij de tweedelijns GGZ-instelling Terwille de nieuwe chat-app voor preventiewerk "doe-reLEGS" officieel gelanceerd. Deze app is door Terwille in samenwerking met OctoQ ontwikkeld op het Bloqnote-platform, en stelt jongeren in de gelegenheid om vanaf hun smartphone of tablet anoniem te chatten met de professionals van Terwille.

lees verder

OctoQ klaar voor 2016- inclusief ondersteuning iJw 2.0

21 december 2015

OctoQ is helemaal klaar voor het nieuwe jaar! iWmo 2.0, iWlz 1.1, iJw 2.0, DBC-ondersteuning van het FZ- en GGZ-pakket voor 2016, en voor CAK-aanleveringen de implementatie van de ZA-standaard 9.1 en integratie van de koppeltabel 2016. Beschikbaar vanaf 4 januari 2016.


Groene Vink iWmo 2.0!

14 december 2015

Vandaag ontvingen wij het bericht van iStandaarden.nl dat OctoQ de iWmo 2.0 Groene Vink heeft behaald. Voor zowel Wmo als Wlz is OctoQ nu dus al helemaal klaar voor het nieuwe jaar!


iWlz 1.1 in OctoQ

2 december 2015

OctoQ ondersteunt nu het lezen en schrijven van iWlz-1.1-berichten. Daarnaast staat vanaf nu voor DBC’s de gehele historie van hoofdbehandelaarschappen in het DBC-traject.

lees verder

OctoQ is de eerste softwareleverancier met de Groene Vink voor iWlz 1.1!

9 november 2015

Vandaag ontvingen wij het bericht van iStandaarden.nl dat OctoQ met goed resultaat is getoetst voor het werken met iWlz 1.1- berichten. Als eerste softwareleverancier hebben we daarmee de iWlz 1.1 Groene Vink behaald. Wij zijn trots!

lees verder

Nog meer uitbreidingen Wmo

5 oktober 2015

Ook deze maand zijn er weer veel uitbreidingen voor Wmo Office. Zo kunt u nu Wmo-specifieke AGB-codes toevoegen, zijn Wmo-budgetbronnen opgenomen in de lijst budgetbronnen voor budgetbronbeheer en kunt u de koppeling tussen Wmo-productcodes en CAK-productcodes voortaan maken in de Wmo-CAK-koppeltabel.


De 2iWmo-hulp staat voor u klaar

1 september 2015

De 2iWmo-hulp, ons slimme hulpmiddel om handmatige budgetten om te boeken naar iWmo-budgetten, staat voor u klaar!

lees verder

Makkelijker werken met Wmo

5 augustus 2015

U heeft steeds meer te maken met het groeiende gebruik van iWmo door gemeenten. Daarom staat onze nieuwste release volledig in het teken van de Wmo.

lees verder

Nieuw! Maak OctoQ overzichtelijker

1 juni 2015

Vanaf nu bepaalt u zelf welke onderdelen (modules) van OctoQ u wilt zien. De modules die u niet gebruikt, kunt u uitzetten. Zo krijgt u alleen nog de zaken in beeld die voor u belangrijk zijn.

lees verder

Release 1.45 beschikbaar: CAK-aanleveringen Wmo

7 mei 2015

Vanaf donderdag 7 mei is versie 1.45 van OctoQ beschikbaar. De belangrijkste aanpassing in deze versie: vanaf nu is het mogelijk om CAK-aanleveringen te maken voor zorg die geleverd is in het kader van de Wmo.

lees verder

Release 1.44 beschikbaar: Ondersteuning nieuwe DIS-standaard

7 april 2015

Vanaf dinsdag 7 april 2015 is release 1.44 van OctoQ beschikbaar. De belangrijkste aanpassing in deze versie is de ondersteuning van de nieuwe verplichte DIS-standaard (GA GGZ 7.0). Daarnaast zijn weer verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo toont het scherm Importeren berichten in Wmo Office nu een samenvatting van het bericht en andere relevante informatie.


Release 1.43 beschikbaar: meer mogelijkheden voor BG-GRP

3 maart 2015

Vanaf maandag 2 maart 2015 is release 1.43 van OctoQ beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen in deze versie: meer declaratiemogelijkheden voor BG-GRP en de verhuizing van functies uit OctoConfig naar OctoQ.

lees verder

Release 1.42 beschikbaar: iWmo declareren, inclusief gemeentespecifieke producten

3 februari 2015

Vanaf dinsdag 3 februari 2015 is release 1.42 van OctoQ beschikbaar. Deze versie bevat de declaratiefunctionaliteit voor Wmo Office.

lees verder

Release 1.41 beschikbaar: iWlz-berichtenverkeer

5 januari 2015

Vanaf eind december 2014 is versie 1.41 van OctoQ beschikbaar. De belangrijkste wijzinging: vanaf nu kunt u in OctoQ aan de slag met het iWlz-berichtenverkeer.

lees verder

Wlz in OctoQ

24 december 2014

Vanwege de overgang naar de Wet langdurige zorg (Wlz) op 1 januari 2015, hebben wij de module AZR Office uitgebreid met iWlz-functionaliteit. U kunt via OctoQ dus eenvoudig iWlz-berichten uitwisselen met VECOZO.

lees verder

Bloqnote in productie!

3 december 2014

De afgelopen maanden hebben betrokken pilotdeelnemers van verschillende zorgorganisaties Bloqnote uitgeprobeerd in een demo-omgeving . Dat heeft interessante feedback en frisse ideeën opgeleverd. Veel daarvan hebben we direct al verwerkt in onze eigen ontwikkelplannen. En inmiddels zijn we zo ver dat de productieomgeving kan in gebruik genomen worden!

lees verder