Probleem bij Vecozo: Exportbestanden Wmo/Jw in ZIP

6 juli 2017

Vlak na de invoering van de Wmo/Jw 2.1 bleek dat het inlezen van bestanden bij Vecozo problemen opleverde. De oorzaak van het probleem werd gevonden in het feit dat Vecozo -buiten het iWmo/iJw-protocol om- alleen nog Wmo/Jw-berichten in zip-formaat accepteerde. Op 19 juni j.l. hebben wij daarom versie 1.70.1 van OctoQ uitgebracht, waarin OctoQ Wmo/Jw-exportbestanden automatisch in een zip zet.

Overigens is Vecozo inmiddels deels teruggekomen op de zip-verplichting. Op de website van Vecozo valt het volgende te lezen:

"...Omdat het werken met zip-bestanden voor veel zorgverleners bleek te leiden tot een verhoging van de administratieve lasten, is na ketenoverleg besloten dat vanaf 26 juni via de VECOZO-website ook ongezipte berichten aangeleverd kunnen worden. Aan een oplossing voor het combineren van meerdere berichten in één zipbestand wordt nog gewerkt. Wij houden u op de hoogte via onze website."

Meer weten?

Neem contact met ons op.