Release 1.33 beschikbaar

8 april 2014
Vanaf maandag 7 april 2014 is release 1.33 van OctoQ beschikbaar. Deze versie maakt het mogelijk om voor activiteittypes te specificeren onder welke AZR-prestatiecode ze gedeclareerd dienen te worden. Ook worden budgetten vanaf nu direct in OctoQ bijgewerkt wanneer aan de eigenschappen van de budgetten iets is veranderd. Daarnaast wordt vanaf nu gebruik gemaakt van een andere postcodetabel en een andere zorgverzekeraarslijst, en is het mogelijk om standaard voetnoten in brieven te plaatsen.