Release 1.35 beschikbaar

3 juni 2014
Vanaf maandag 2 juni 2014 is release 1.35 van OctoQ beschikbaar. Vanaf nu is het mogelijk om te kiezen welke cliënten u in de LGVFO-export opneemt: cliënten met een zorgdossier, cliënten met een casemanagementdossier of beiden.
Daarnaast werd de koppeling "Geleverde diensten/ Einddatum dienstaanbod" van OctoQ-formuliervragen aan gegevenselementen binnen de LGVFO 2011 genegeerd, waardoor in LGVFO-exports de begindatum van het dienstaanbod werd ingevuld in plaats van de einddatum. Dit is nu aangepast.