Release 1.39 beschikbaar

3 november 2014
Vanaf 1 januari 2015 moeten gemeenten berichten kunnen uitwisselen met alle zorgaanbieders in hun regio. Hiervoor is de iWmo-standaard ontwikkeld. Uiteraard kunt u deze nieuwe standaard gewoon vanuit OctoQ gaan toepassen. De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan “WMO Office”: een nieuwe financiële module in OctoQ, vergelijkbaar met AZR Office. Maar dan speciaal voor de iWmo. Op dit moment testen we het berichtenverkeer in WMO Office en zetten we de puntjes op de i. In de december–release van OctoQ wordt WMO Office beschikbaar, en kunt u WMO-berichten importeren en exporteren, meldingen aanvang en mutaties maken, en cliënten uit ingelezen bestanden koppelen aan OctoQ-cliënten. Net als in AZR Office dus eigenlijk! Daarna zullen de declaratiefuncties opgeleverd worden, zodat we op tijd zijn voor de declaraties begin februari.

Naast onze voorbereidingen op de toekomst blijven we uiteraard ook de bestaande modules onderhouden. Deze maand is weer een aantal verbeteringen in DBC Office doorgevoerd:

  • Wanneer bij een DBC-traject meerdere medewerkers met dezelfde beroepcode zijn betrokken, werden bij het aanmaken van GZ321-bestanden meerdere tijdsbestedingrecords aangemaakt met dezelfde beroepcode. Dit leidde tot afkeuring. Dit is nu aangepast: tijdsbestedingrecords met dezelfde beroepcode worden nu samengevoegd in één regel.
  • Daarnaast werden bij het valideren van een DBC-traject activiteiten die buiten de looptijd van de betreffende DBC vielen ten onrechte meegenomen in de bepaling van de productgroep en het tarief van de declaratie. Dit is aangepast: vanaf nu worden deze activiteiten niet meer meegenomen in de bepaling van de productgroep en het tarief van de declaratie. Voor trajecten waar dit optrad en die reeds gevalideerd zijn, moet de validatie opnieuw uitgevoerd worden om de situatie te verhelpen.
  • Tot slot hebben we wat betreft DBC Office nog een wijziging in lijn met landelijke regels: vanaf nu wordt de zorgvraagzwaarte niet meer in de DBC-factuur vermeld. Reeds gevalideerde trajecten dienen opnieuw gevalideerd te worden om te zorgen dat ook voor deze trajecten de zorgvraagzwaarte niet meer in de prestatiecode wordt opgenomen.