Release 1.40 beschikbaar

2 december 2014
Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2015 iWmo-berichten met u uitwisselen. Vanaf versie 1.40 kunt u in OctoQ met iWmo-berichten werken in een nieuwe financiƫle module: WMO Office. Hiermee kunt u iWmo-berichten importeren en exporteren, MAZ/MUT berichten maken en iWmo-cliƫnten koppelen. De werkwijze is vergelijkbaar met die van AZR Office.

En verder in versie 1.40:

  • Aan de rapportage Interne wachtlijst zijn de kolommen Voorkeur geslacht begeleider en Voorwaarden plaatsing toegevoegd.
  • Er is een nieuwe rapportage toegevoegd: de rapportage Begeleidingsperiodes.
  • Bij de hotelplanner kon de lijst met te plaatsen personen onwerkbaar lang worden. Om het selecteren te vergemakkelijken verschijnt de lijst nu niet meer direct onder de knop Plaatsen maar opent een apart selectiescherm.
  • Bij de competentiegerichte begeleidingsplannen is de terminologie aangepast. Waar van toepassing worden nu consequent de termen Evaluatiedatum en Tussenevaluatie gebruikt.