Release 1.43 beschikbaar: meer mogelijkheden voor BG-GRP

3 maart 2015
Vanaf maandag 2 maart 2015 is release 1.43 van OctoQ beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen in deze versie: meer declaratiemogelijkheden voor BG-GRP en de verhuizing van functies uit OctoConfig naar OctoQ.

Het is nu mogelijk om voor BG-GRP-budgetten een opslag inventaris, -kapitaallasten of -kapitaallasten NHC te declareren in de AW319. Daarnaast is het nu mogelijk om voor vervoer in het kader van BG-GRP-budgetten aan te geven onder welke prestatiecode dit gedeclareerd moet worden.

Bovendien is de koppeltabel voor het declareren van AWBZ-zorg in 2015 nu geïntegreerd en worden vanaf nu de Wlz-productcodes uit de Conversietabel 2015 van het CAK gebruikt.