Samenvatting Abonnementsvoorwaarden OctoCloud

ALGEMEEN

Het abonnement is een overeenkomst die u recht geeft op zakelijk gebruik van de door ons online aangeboden OctoQ software.

DUUR VAN HET ABONNEMENT

U kunt het abonnement op elk moment beëindigen door schriftelijk, via e-mail of via de website op te zeggen. Daarbij geldt een opzegtermijn van één maand. Wij verwijderen uw gegevens bij het einde van het abonnement.

WIJZIGEN VAN HET ABONNEMENT

U kunt het abonnement schriftelijk, via e-mail of via het wijzigingsformulier op de website wijzigen.

HELPDESK EN ONDERSTEUNING

Onze helpdesk is telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 en altijd via e-mail en website bereikbaar. Wij doen ons best om problemen in de software of de toegang zo spoedig mogelijk op te lossen. Tegen een redelijke vergoeding kunnen we helpen bij inrichting en gebruik.

SERVICENIVEAU
  • De beschikbaarheid van servers, besturingssysteem, database en toepassingssoftware is 99,8%
  • Het onderhoudswindow is van 23:00 tot 5:00
  • De gecommitteerde bandbreedte is 3MBit/s (bij 95 van de 100 metingen)
  • Back-up is op basis van snapshot disaster recovery met 1 week retentie, dagelijks
  • Recovery is op basis van nacalculatie
VERGOEDING

U betaalt maandelijks een vergoeding voor de geactiveerde accounts en modules volgens de geldende tarieven.

TOEPASSELIJKHEID

Op het abonnement zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Daar waar de Algemene Voorwaarden afwijken van het abonnement, gelden de bepalingen van het abonnement. Aan deze verkorte weergave van de abonnementsvoorwaarden kunt u geen rechten ontlenen.