Tijd schrijven op stuks- en eurobudgetten

4 december 2017

Wanneer zorg toegekend is in stuks en euro's heeft u niet -zoals bij tijdsbudgetten- zicht op hoeveel tijd aan de betreffende zorg is besteed. Toch kan het wenselijk zijn om ook voor stuks- en eurobudgetten in kaart te brengen hoeveel tijd u gespendeerd heeft. Vanaf nu wordt het daarom mogelijk in OctoQ om bestede tijd te registreren op stuks- en eurobudgetten door middel van parallelle tijdregistratiebudgetten. Dan kunt u bovendien, als de gemeente dit wil, tijd aan het CAK aanleveren voor zorg die toegekend is in stuks of euro's.

Als u bij een stuks-/eurobudget tijd wilt registreren dan heeft u de optie om een parallel tijdregistratiebudget aan te maken. U kunt zelf aangeven welke volume, eenheid en frequentie u wilt hanteren voor het tijdregistratiebudget.

De parallelle tijdregistratiebudgetten gedragen zich als reguliere Wmo-/Jw-budgetten, wat betekent dat de tijd die er op geboekt is aan het CAK aangeleverd kan worden. Dit voorziet in de vraag van sommige gemeentes aan zorgaanbieders om zorg die geleverd is in stuks, aan het CAK aan te leveren in uren.

Het is niet mogelijk om de geboekte tijd te declareren/factureren, omdat dit altijd gedaan moet worden in de eenheid waarin het product toegekend is.

Meer weten?

Neem contact met ons op.