Updates voor 2018

8 januari 2018

De updates voor DBC's en Wlz zijn vanaf 21-12-2017 in OctoQ beschikbaar.

DBC:

  • Updates voor 2018: De codelijsten, beslisbomen en kenmerkende factoren voor GGZ-DBC's en FZ-DBBC's zijn bijgewerkt voor 2018. Daarnaast is het pakket "DBC Codelijsten 2018" nu te downloaden op de "OctoQ Releases"-pagina.
  • Afsluitreden jeugd-GGZ-DBC-trajecten:  Om jeugd-GGZ-DBC-trajecten te kunnen aflsuiten is de reden "Afsluiten vanwege beëindiging DBC-systematiek jeugd-ggz" toegevoegd aan de afsluitredenen voor DBC's.

Wlz:

  • Update koppeltabel: De "Koppeltabel declareren Wlz-zorg" is bijgewerkt voor 2018.

Meer weten?

Neem contact met ons op.