Verslagen automatisch vullen met informatie uit formulieren

5 april 2017

Het is nu mogelijk om (een deel van) de tekst op verslagen, brieven, e-mails en notities automatisch te laten invullen met gegevens die eerder op formulieren zijn ingevuld. Door sjabloonvelden in te stellen "valt" de gewenste informatie door in het verslag.

Eerder bood OctoQ deze mogelijkheid al voor een ruime set basisgegevens. Naast deze set biedt het menu nu van vrijwel elk formulier (inclusief Persoonsgegevens en Zorgnetwerk) de velden aan om in het sjabloon te plaatsen. Wanneer u een veld selecteert, wordt in het verslag de informatie uit het betreffende formulierveld automatisch ingevuld met de meest recente waarde, bijvoorbeeld de laatste aanmeldingsdatum, adres of DSM5-diagnose.

Deze "doorvaloptie" kunt u opnemen in de definitie van het betreffende verslagtype, maar ook tijdens het schrijven van een verslag (of brief, notitie of e-mail) heeft u de mogelijkheid om ter plekke de gewenste informatie in het verslag te laten zetten. U hoeft dus niet meer in het dossier op zoek naar de juiste formulieren om daar vervolgens de benodigde informatie uit te halen. Een flinke tijdwinst, en minder foutgevoelig dan handmatig gegevens intypen.
Uiteraard is deze optie goed beveiligd: alleen formulieren die binnen het bevoegdheidsprofiel van de medewerker vallen, worden aangeboden.