Verzoek om toewijzing

6 juni 2017

De berichten "Verzoek om toewijzing" (WMO/JW315, ook bekend als "VOT"), plus het Antwoordbericht op het verzoek om toewijzing (WMO/JW316) zijn, inclusief bijpassende schermen, aan Wmo/Jw Office toegevoegd.

Meer weten?

Neem contact met ons op.